Missie en visie

  • It’s a gender thing gelooft dat mannen én vrouwen beschikken over krachtige ondernemers- en leiderschapstalenten.
  • It’s a gender thing gelooft ook dat mannen en vrouwen in een gender-intelligente omgeving beter in balans zijn en dus beter presteren doordat zij – vanuit gelijke waardering en respect – hun potentieel aan mogelijkheden ten volle kunnen benutten.
  • It’s a gender thing gelooft dus dat een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in alle managementlagen essentieel is voor de ontplooiing van het individu, het succes van organisaties en haar stakeholders en een duurzame en gezonde maatschappij.


Einde van de seksestrijd

De missie van It’s a gender thing is het op de kaart zetten en integreren van ‘gender intelligence’ op alle lagen van het bedrijfsleven via het maken van een documentairefilm en het aanbieden van gender-intelligente trainingen en coaching binnen alle lagen van de organisatie: van directie, bestuur en top management tot middenkader en strikt uitvoerend personeel.

Gender intelligentie is het ons bewust zijn van de belevingsverschillen tussen mannen en vrouwen, van de specifieke kwaliteiten en talenten van beide seksen, hun valkuilen en hun communicatiestijlen. Het optimaal inzetten daarvan op de werkvloer leidt tot een bewust diversiteitsbeleid binnen organisaties.

Een m/v diversiteitsbeleid zorgt op de eerste plaats voor een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in alle managementlagen. Bedrijven die de man-vrouw verschillen in beleving, communicatie en kwaliteiten optimaal benutten en hen écht gelijkwaardig laten samenwerken ondervinden daarvan veel voordelen.


Samenwerken voor maximaal resultaat

Gender intelligence – of gender intelligentie – biedt het maximale aan het individu, maar ook aan de organisatie en haar stakeholders.

In een gender-intelligente cultuur, waar mannen en vrouwen in synergie samenwerken, zijn er voor beiden gelijkwaardige kansen op doorstroming naar de top.

Vaak is het hiervoor nodig om stereotype denkbeelden te doorbreken. Pas dan krijgt het potentieel aan leiderschap en talent de kans om maximaal tot zijn recht te komen.Het doorbreken van stereotypering binnen ons denken zal leiden tot meer vrouwen in het hogere management en dus tot de gewenste evenwichtigere verdeling.

Unieke documentaire en speciale trainingen

Middels een documentairefilm bieden we inspirerende voorbeelden en praktische handvatten hoe bedrijven en organisaties een gender-intelligente bedrijfscultuur kunnen creëren.

De film kan door bedrijven voor trainingsdoeleinden gebruikt worden en als inspiratiebron dienen voor mannen én vrouwen om hun volledige potentieel tot bloei te laten komen.

Bedrijven kunnen via onze gender-intelligente trainingsmethodieken en speciaal getrainde coaches gender-intelligent gedrag en bewustzijn direct vertalen naar de praktijk van alledag.


>