Genderintelligentie

Hoe het denkproces van mannen en vrouwen verschilt op de werkvloer

Heb je ooit nagedacht over de wezenlijke verschillen tussen man en vrouw? Over hoe ze anders zijn geprogrammeerd? 

Vandaag de dag is het algemeen bekend dat mannen en vrouwen verschillend zijn. We praten dan niet alleen over de fysieke verschillen. In essentie hebben de seksen verschillende emotionele behoeften en verwerken ze informatie op een andere manier. Dit is vooral terug te zien op de werkvloer.

Gender intelligentie - gebruik maken van de kwaliteiten die er zijn - It's a Gender Thing

Om te beginnen - Wat is genderintelligentie?

Genderintelligentie is het bewust zijn van de verschillen in rollen en relaties tussen de twee seksen. Het is het erkennen dat levenservaringen, verwachtingen en behoeftes van mannen en vrouwen compleet van elkaar verschillen. 

Wat moet je weten over genderintelligentie?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat mannen en vrouwen allebei het juiste proberen te doen. Alleen werken ze met compleet verschillende basisregels. In essentie baseren zowel mannen als vrouwen zich op deze verschillende regels. Genderintelligentie komt duidelijk naar voren in de manier van denken, van communiceren, van informatie verwerken, van leiding geven. Zoals we weten kunnen deze factoren een beduidende impact hebben op de voortgang in iemands carrière. 

Een goed voorbeeld van deze verschillen worden duidelijk in de manier waarop kinderen spelen. Over het algemeen spelen jongens spellen met een focus op conflict en competitie; ze leren hoe ze moeten winnen en verliezen, risico's moeten nemen en doelen moeten bereiken. Aan de andere kant vinden jonge meisjes het leuker om spellen te spelen die gebaseerd zijn op relaties, waarbij ze leren makkelijker met mensen om te gaan. Zulke spellen leren hen onder andere hoe ze moeten onderhandelen en conflicten kunnen voorkomen. 

Deze lessen uit onze kindertijd worden duidelijk wanneer we als volwassenen aan het werk zijn. Het laat zien hoe wij onze taken structureren, in teams werken en meetings houden. Maar ook hoe we leiding geven aan anderen. De meeste mannen geven een voorkeur aan een hiërarchische werkstructuur; een structuur die zowel doelgericht als lineair gefocust is. Vrouwen daarentegen geven de voorkeur aan een veelzijdige structuur waarin iedereen gelijk is en die meer op het proces georiënteerd is. Zo kun je zien dat vrouwen gefocust zijn op het proces en het maken van verbindingen, terwijl mannen gefocust zijn op resultaat. 

Daarnaast is het goed om te kijken naar de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen een meeting houden op de werkvloer. Mannen bereiden een meeting van te voren goed voor, zodat alles zo snel mogelijk geregeld kan worden. In essentie willen ze dus het hele plan al vast hebben liggen, voordat ze samenkomen om het te bespreken. Aan de andere kant is het vaak typisch voor vrouwen om met ideeën en punten te komen die een dialoog openen met de andere deelnemers. Alleen is zij zich er niet van bewust dat deze dialoog in het hoofd van de man al heeft plaatsgevonden. 

Dus, wat is het punt?

Iedere organisatie zou zich bewust moeten zijn van de genderkloof bij hun medewerkers en directie. Het is heel belangrijk om genderintelligent te zijn in de manier waarop je een organisatie runt - Dit is cruciaal. 

Mannen en vrouwen verwerken informatie op een andere manier. Vrouwen willen meestal het overzicht hebben, terwijl mannen dit niet nodig vinden. Zij willen alleen weten wat hun verantwoordelijkheid is, hoe ze hun doelen moeten bereiken en natuurlijk hoe ze vooruit kunnen.

Al met al hebben organisaties die individuele bijdragen van mannen en vrouwen op de werkvloer waarderen, een grotere kans om innovatief en competitief te zijn. Dit kan natuurlijk samenwerkingen bevorderen en het succes van een organisatie vergroten! 

  • Ron Hubbers schreef:

    Goed verhaal, kort en krachtig inzicht in hoe v/m werken

  • >